Bergenboulevard 62, 3825 AA Amersfoort 06 - 36181225 info@hrmworks4u.nl

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Wettelijke verplichting aanstellen vertrouwenspersoon

Is een vertrouwenspersoon verplicht? Vanuit de Arbowet bent u als werkgever, ongeacht de omvang van uw onderneming, verplicht een veilige werkomgeving te bieden aan uw medewerkers. Onder een veilige werkplek valt ook de confrontatie met psychosociale arbeidsbelasting (PSA) ofwel vormen van ongewenst gedrag. U kunt hierbij denken aan onder andere pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. De gevolgen van deze ongewenste omgangsvormen kunnen grote effecten hebben voor uw medewerker en organisatie; menselijk leed, verloop, verlies in productiviteit, verzuim en kan zelfs arbeidsongeschiktheid leiden. Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag.

Inzet van een externe vertrouwenspersoon

Als gecertificeerd vertrouwenspersoon kan ik u helpen om aan uw verplichtingen te voldoen op het gebied van het voorkomen of oplossen van ongewenst gedrag. Een getroffen medewerker kan dan met zijn/haar probleem bij mij terecht. Het voordeel van mij als externe vertrouwenspersoon is dat ik onafhankelijk en objectief kan zijn en blijven omdat ik geen dienstverband heb met de organisatie. Er kunnen hierdoor geen vervelende situaties ontstaan dat ik na een melding of klacht met de dader om tafel zit over werkinhoudelijke kwesties.

Taken van een vertrouwenspersoon

Als gecertificeerd vertrouwenspersoon heb ik te maken met een geheimhoudingsplicht en ga ik altijd vertrouwelijk om met de informatie van medewerkers. Ik handel naar de gedragscode van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen.

Mijn taken als gecertificeerd vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:

  • Medewerkers voorlichten en informeren over de werkwijze van de vertrouwenspersoon;
  • Medewerkers die ongewenst gedrag ervaren opvangen, adviseren en begeleiden bij het verwerkingsproces;
  • Nagaan of het probleem in een informele sfeer op te lossen is;
  • Getroffen medewerkers informeren en over andere oplossingsmogelijkheden, zoals een klachtenprocedure;
  • Desgewenst getroffen medewerkers begeleiden bij het aan de orde stellen van de zaak bij een klachtencommissie of de directie van de onderneming;
  • Doorverwijzing naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een bedrijfsarts of mediator;
  • Het management adviseren over het voorkomen en aanpakken van ongewenst gedrag;
  • Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag.

Interim HR AdviseurIntakegesprek

U kunt vrijblijvend een intakegesprek aanvragen. Tijdens dit intakegesprek brengen wij samen in kaart waar uw organisatie behoefte aan heeft en wat ik voor u kan betekenen.

Meer weten over HRM Works4U?

Marlou Werkmeester is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (lidmaatschap 104083) en gecertificeerd in het beroepsregister CRP (registratienummer 1804).

Marlou Werkmeester gecertificeerd vertrouwenspersoon LVV

Wilt u meer weten over mijn dienstverlening of werkwijze? Neem gerust contact met mij op!

Op de pagina ‘Wie is Marlou‘ vertel ik in vogelvlucht wie ik ben.

Bent u nieuwsgierig naar mijn inzet als HR Adviseur? Dan verwijs ik u naar de pagina ‘Interim HR Advies‘ en ontdek wat ik voor u kan betekenen.