Bergenboulevard 62, 3825 AA Amersfoort 06 - 36181225 info@hrmworks4u.nl

Privacybeleid

HRM Works4U hecht waarde aan uw privacy. Hieronder leest u in de privacyverklaring hoe er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

HRM Works4U verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, door bijvoorbeeld het versturen van een e-mail of wanneer u ons contactformulier invult. HRM Works4U bewaart deze gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens delen met anderen

HRM Works4U verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. HRM Works4U blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

HRM Works4U maakt gebruik van cookies op de website. Zie voor ons cookiebeleid de pagina ‘Cookiebeleid‘.

Beveiliging

HRM Works4U neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hrmworks4u.nl of het contactformulier.